Czy sensor należy usunąć w sytuacji wystąpienia krwawienia?

Jeśli krwawienie nie ustępuje, należy zdjąć sensor i założyć nowy w innym miejscu.