Co odróżnia system ciągłego monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2 od monitorowania stężenia glukozy we krwi ?

Pomiar glikemii z wykorzystaniem glukometru dostarcza użytkownikowi odczyty stężenia glukozy przedstawiające pojedyncze punkty w czasie. Użytkownik nie otrzymuje wszechstronnych informacji dotyczących zmiany stężenia glukozy w czasie ani tendencji zmiany stężenia glukozy w przyszłości. Bez takich informacji łatwo przegapić istotne zmiany — spadki i wzrosty — stężenia glukozy. Ciągłe monitorowanie glikemii zapewnia bardziej kompletny obraz wahań stężenia glukozy poprzez dokonywanie pomiaru co 1 minutę co umożliwia użytkownikom i pracownikom ochrony zdrowia podjęcie odpowiednich działań i skorygowanie leczenia. System FreeStyle Libre 2 to nowoczesny i przyjazny użytkownikowi sposób dyskretnego pozyskiwania odczytów stężenia glukozy.