Czy istnieją wytyczne dotyczące momentu umieszczania sensora — przy stabilnym stężeniu glukozy, przed posiłkiem, po posiłku itp.?

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące momentu umieszczenia sensora.