Jak działa system FreeStyle Libre 2?

Aby otrzymać odczyt stężenia glukozy, wystarczy wykonać krótkie, bezbolesne, jednosekundowe skanowanie — przyłożyć czytnik do sensora. To proste skanowanie  bez konieczności nakłuwania opuszki palca zapewnia więcej informacji niż pomiar glukometrem. Aktualizacja aplikacji FreeStyle LibreLink pozwala na automatyczne przesyłanie odczytów stężenia glukozy bezpośrednio na telefon pacjenta. System FreeStyle Libre 2 oferuje również oprogramowanie pozwalające wygenerować zwięzłe raporty, umożliwiające czytelną analizę zebranych danych dotyczących stężenia glukozy.