Czy system FreeStyle Libre 2 może obliczyć/prezentować dawkowanie/modyfikacje dawki insuliny?

Nie, system FreeStyle Libre 2 nie oblicza automatycznie dawek insuliny. Jednak możliwe jest ich rejestrowanie w aplikacji FreeStyle LibreLink.