Czy lekarz może mieć zdalny dostęp do wyników stężenia glukozy, na przykład przez Internet lub w chmurze?

Tak, możliwe jest przesłanie danych do systemu LibreView i umożliwienie lekarzowi dostępu do raportów.