Dlaczego sugerujecie użytkownikom systemu FreeStyle Libre 2 wykonywanie czasami testów stężenia glukozy we krwi?

Jeśli u użytkownika występują objawy, które nie pasują do odczytu stężenia glukozy z sensora lub użytkownik podejrzewa, że odczyt może być niedokładny, należy sprawdzić odczyt, przeprowadzając test z opuszki palca za pomocą glukometru. Jeżeli użytkownik odczuwa objawy niezgodne z odczytem stężenia glukozy, powinien skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.