Czy pacjent potrzebuje glukometru, jeśli korzysta z systemu FreeStyle Libre 2?

Dokładność pomiaru stężenia glukozy dokonywanego przez system FreeStyle Libre 2 pozwala na podejmowanie decyzji terapeutycznych, w tym dotyczących dawkowania insuliny, w oparciu o wskazanie systemu. Nie ma więc konieczności dokonywania pomiaru glikemii z wykorzystaniem glukometru. Jeśli jednak u użytkownika występują objawy, które nie pasują do odczytu stężenia glukozy z sensora lub użytkownik podejrzewa, że odczyt może być niedokładny, należy sprawdzić odczyt, przeprowadzając test z opuszki palca za pomocą glukometru. Jeżeli użytkownik odczuwa objawy niezgodne z odczytem stężenia glukozy, powinien skonsultować się z pracownikiem ochrony zdrowia.