Czy system FreeStyle Libre 2 będzie zakłócał funkcjonowanie rozrusznika serca?

Nie oceniano działania systemu FreeStyle Libre 2 stosowanego w połączeniu z innymi wszczepionymi wyrobami medycznymi, takimi jak rozrusznik serca.