Czy użytkownicy muszą zdejmować sensor podczas badań metodą MRI/TK?

Jeśli użytkownik będzie poddawany zabiegom, w których wykorzystywane jest silne promieniowanie magnetyczne lub elektromagnetyczne, np. badaniom RTG, MRI (magnetyczny rezonans jądrowy) lub TK (tomografia komputerowa), musi zdjąć używany sensor i umieścić nowy po zakończeniu badania. Nie oceniono wpływu tego rodzaju procedur na działanie systemu.