Czy system FreeStyle Libre 2 może być stosowany przez dializowanych pacjentów?

Nie oceniano stosowania systemu FreeStyle Libre 2 u osób poddawanych dializom.