Czy system FreeStyle Libre 2 może być wykorzystywany do podejmowania codziennych decyzji terapeutycznych ?

Tak. Dzięki korzystaniu z systemu FreeStyle Libre 2 osoby z cukrzycą mogą lepiej zrozumieć wpływ swoich działań, takich jak spożywanie posiłków, aktywność fizyczna i przyjmowanie leki, szczególnie insulina, na stężenie glukozy, a ponadto podejmować codzienne decyzje dotyczące leczenia (w tym dawkowania insuliny, w oparciu o zalecenia pracownika ochrony zdrowia). W przypadku dzieci i młodzieży w wieku 4–12 lat wymagany jest nadzór opiekuna, który ukończył 18. rok życia. Opiekun ponosi odpowiedzialność za obsługę systemu FreeStyle Libre 2 lub pomoc dziecku w jego obsłudze oraz za interpretację odczytów lub wsparcie dziecka w ich interpretacji.