Na jak długo lekarz powinien wystawić zlecenie?

W przypadku kodu P.137A (dorośli pacjenci z cukrzycą typu 1 lub 3 oraz dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2 wymagający min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby w momencie rozpoczynania refundacji) zlecenie powinno być wystawione minimum na 4, a maksimum na 6 miesięcy ze względu na konieczność weryfikacji kryteriów kontynuacji w tym przedziale czasowym (więcej o kryteriach kontynuacji w dalszej części materiału). W przypadku pozostałych uprawnionych pacjentów – kod P.137, okres wystawienia zlecenia może być inny i powinien wynosić maksymalnie 12 miesięcy, gdyż nie ma dodatkowych określonych kryteriów klinicznych kontynuacji.