Czy lekarze w trakcie specjalizacji będą mogli wystawić zlecenie na FreeStyle Libre 2?

Tak, w przypadku lekarza, w stosunku do którego kierownik specjalizacji stwierdził, że posiada umiejętności samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w przypadku gdy lekarz został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odpowiednich przepisów. Zgodnie z rozporządzeniem lekarz musi ukończyć odpowiedni rok specjalizacji.