Kto może wystawić zlecenie na refundowane sensory systemu FreeStyle Libre 2?

Zlecenie może wystawić:
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie
endokrynologii i diabetologii dziecięcej
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie
endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie
endokrynologii
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie
endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
• Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub
na oddziale diabetologii
• Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Kontynuacja zlecenia może być dokonana także przez pielęgniarkę lub położną, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.