Czy w przypadku dziecka, które w poprzednim roku nie spełniało kryterium kontynuacji (8 pomiarów glikemii na dobę), możliwe będzie wystawienie zlecenia w roku 2023?

Tak, pacjenci mogą się ubiegać o refundację wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2023 roku. Ponadto, kryterium dotyczące 8 pomiarów odnosi się do łącznej liczby skanów/o oraz pomiarów przy pomocy glukometru.