Czy jeśli pacjent spełniał kryterium 3 wstrzyknięć insuliny na dobę w momencie rozpoczynania refundacji, a po zastosowaniu FreeStyle Libre 2 nastąpiła deintensyfikacja insulinoterapii (pacjent stosuje mniej niż 3 wstrzyknięcia insuliny na dobę), możliwa jest kontynuacja zlecenia?

Tak. Ocena kryteriów refundacyjnych dokonana w momencie rozpoczynania refundacji jest podstawą do kontynuacji stosowania systemu. Zmiana intensywności insulinoterapii, która nastąpi po włączeniu systemu monitorowania glikemii, nie jest czynnikiem wykluczającym możliwość kontynuacji refundacji.