Czy w przypadku pacjentów korzystających z uprawnień dodatkowych konieczne jest zachowanie określonego w rozporządzeniu limitu zrefundowanych pasków do pomiaru glukozy?

Tak, pacjenci ci powinni także stosować się do limitów pasków określonych w rozporządzeniu. Lekarz ma natomiast możliwość wystawienia zlecenia na większą niż 3 sztuki liczbę miesięczną sensorów, zgodnie z uzasadnionym klinicznie zapotrzebowaniem pacjenta.