Czy wystawienie pierwszego zlecenia na sensory FreeStyle Libre 2 wymaga potwierdzenia spełniania przez pacjenta dodatkowych kryteriów klinicznych?

Nie, do wystawienia pierwszego zlecenia niezbędne jest wyłącznie zakwalifikowanie pacjenta do jednej z określonych w rozporządzeniu grup chorych.