Jak ocenić spełnianie kryteriów kontynuacji w przypadku zmiany lekarza? (np. pierwsze zlecenie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a kontynuacja przez lekarza diabetologa)

Odnosząc się do kryterium TIR (time in range) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub innych indywidualnie określonych celów terapeutycznych we współpracy z lekarzem, decyzja o kontynuacji może być stwierdzona przez lekarza dokonującego wizyty kontrolnej w przypadku kontynuacji zlecenia u innego lekarza niż ten, który wystawił zlecenie. Decyzja o kontynuacji może być oparta o ocenę kontroli cukrzycy i korzyści ze stosowania systemu.