Na jak długi okres pacjent z grupy o kodzie P.137 (niewidomi, dzieci, kobiety w ciąży) traci prawo do refundacji systemu FreeStyle Libre 2 w przypadku przekroczenia limitu liczby refundowanych pasków do pomiaru glukozy określonego w rozporządzeniu?

O długości tego okresu w przypadku tej grupy pacjentów (dotyczy kodu P.137, nie dotyczy kodu P.137A) decyduje każdorazowo lekarz wystawiający zlecenie do kontynuacji.