W jaki sposób lekarz kontynuujący zlecenie może zweryfikować liczbę zrefundowanych pacjentowi pasków do pomiaru glukozy?

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z NFZ podjęło działania systemowe, które blokują możliwość zlecania systemów monitorowania w momencie przekroczenia liczby pasków określonych w rozporządzeniu.