Jak interpretować i ocenić kryterium „Aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników”?

Wskazany w rozporządzeniu parametr odnosi się do aktywności sensora określonej procentowo w aplikacji (FreeStyle LibreLink) lub bazie danych glikemicznych LibreView. W przypadku braku dostępu do danych uwzględniających pełen okres korzystania z refundacji osoba uprawniona może oprzeć się o dane z ostatnich 3 miesięcy (90 dni) - dane dostępne są w aplikacji FreeStyle Libre Link.