Czy ocena kontroli glikemii może być przeprowadzona w oparciu o szacowaną wartość HbA1c?

Tak, szacowana wartość hemoglobiny glikowanej (eHbA1c) dostępna w aplikacji, a także wskaźnik kontroli glukozy (GMI) dostępny w raporcie AGP mogą być traktowane jako parametry równorzędne z laboratoryjną oceną HbA1c. Nie ma więc konieczności (dla średniookresowej oceny kontroli cukrzycy) wykonania laboratoryjnej oceny wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c).