Za jaki okres powinna być dokonana ocena spełniania przez pacjenta kryteriów kontynuacji?

Ocena wskazanych w rozporządzeniu parametrów klinicznych (TIR, HbA1c) powinna być przeprowadzona za okres reprezentatywny, w ocenie lekarza, do postawienia wniosków dotyczących procesu leczenia, zgodnie z przyjętą praktyką. Optymalnie za okres co najmniej 28 dni. Jeśli okres poprzedzający bezpośrednio wizytę kontrolną nie jest w ocenie lekarza w pełni reprezentatywny, rekomendowana jest ocena retrospektywna w adekwatnym okresie stosowania systemu ciągłego monitorowania glikemii.