Czy weryfikacja spełniania przez pacjenta kryteriów kontynuacji może być dokonywana w formule wizyty zdalnej?

Tak, wizyta zdalna jest równoważną formą przeprowadzenia oceny kontroli glikemii.