W jakim okresie od momentu wystawienia poprzedniego zlecenia należy dokonać oceny kryteriów kontynuacji w przypadku pacjentów dorosłych chorujących na cukrzycę?

Okres obejmuje czas od ukończenia 4. do końca 6. miesiąca od rozpoczęcia realizacji zlecenia. Kryterium oceny kontroli glikemii jest kryterium podlegającym ocenie przez lekarza prowadzącego, a więc nie podlega ocenie technicznej przez system NFZ. Należy podkreślić, iż wszystkie elementy zamieszczone w rozporządzeniu nie mogą przewidzieć incydentalnych sytuacji, które są marginalne w skali wszystkich przypadków. Ustalenie maks. 6-miesięcznego terminu ma służyć pacjentom i mobilizować ich do współpracy z lekarzem prowadzącym (zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego).