Jakie kryteria musi spełniać pacjent, aby lekarz mógł wystawić kolejne zlecenie na refundowane sensory FreeStyle Libre 2?

1. Osoby powyżej 18. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 (niezależnie od modelu leczenia) oraz dorośli pacjenci z cukrzycą typu 2 wymagający min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby (intensywna insulinoterapia w momencie rozpoczynania refundacji)

KRYTERIA REFUNDACJI
• ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
• TIR (ang. time in range) w zakresie 70-180 mg/dL >70% czasu LUB HbA1c poniżej 7,5% LUB inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
• aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników.
ŚREDNI MIESIĘCZNY LIMIT REFUNDOWANYCH PASKÓW
U osób powyżej 18. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 (niezależnie od modelu leczenia) oraz dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2 wymagających min. 3 wstrzyknięć insuliny w ciągu doby w momencie rozpoczynania refundacji limit wynosi nie więcej niż 25 pasków.

2. Kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą, wymagające insulinoterapii oraz osoby chorujące na cukrzycę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, leczone insuliną.

KRYTERIA REFUNDACJI
U kobiet w okresie ciąży i połogu stosujących insulinoterapię oraz u osób chorujących na cukrzycę i leczonych insuliną, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, nie są wskazane żadne warunki kontynuacji.
ŚREDNI MIESIĘCZNY LIMIT REFUNDOWANYCH PASKÓW
U osób niewidomych lub niedowidzących z cukrzycą oraz kobiet ciężarnych miesięczny limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi wynosi nie więcej niż 50 sztuk.

3. Dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3

KRYTERIA REFUNDACJI
Warunkiem kontynuacji refundacji u dzieci jest bardzo dobrze monitorowana glikemia, tj. co najmniej 8-krotne pomiary stężenia glukozy na dobę.
ŚREDNI MIESIĘCZNY LIMIT REFUNDOWANYCH PASKÓW
U dzieci do 18. roku życia miesięczny limit refundacji pasków do oznaczania glukozy we krwi wynosi nie więcej niż 50 sztuk.