Jaka jest polityka nieaktywnych kont LibreView?

W przypadku kont uważanych za „nieaktywne” użytkownik zostanie powiadomiony co najmniej 28 dni przed planowaną datą usunięcia, że może ponownie aktywować swoje konto lub że zostanie ono usunięte. Aby powiadomienie zostało wygenerowane, konta muszą być nieaktywne przez co najmniej 6 miesięcy.