Jakie urządzenia są zgodne w sytuacji przesyłania danych dotyczących stężenia glukozy w systemie operacyjnym MacOS?

Obecnie do aplikacji LibreView na urządzeniu z systemem MacOS mogą zostać przesłane dane wyłącznie z urządzenia FreeStyle Libre 2 i powiązanych urządzeń. Dowiedz się więcej na stronie https://www.libreview.com/