Czy dane w LibreView są bezpieczne?

Tak, konto LibreView jest chronione z wykorzystaniem solidnego szyfrowania. Prowadzimy regularne audyty przez zewnętrzne podmioty w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.  Dowiedz się więcej na stronie https://www.libreview.com/