Jak pobrać najnowszą wersję sterowników do przesłania danych z czytnika do systemu LibreView?

Do przesyłania danych z czytnika lub glukometru firmy Abbott i tworzenia raportów wymagana jest najbardziej aktualna wersja sterowników urządzeń LibreView. Dowiedz się więcej na stronie https://www.libreview.com/