Czy system LibreView współpracuje z pompą insulinową?

Obecnie system LibreView nie obsługuje pomp insulinowych.