Jeśli pacjent skanuje sensor za pomocą aplikacji FreeStyle LibreLink, czy skanowane wartości stężenia glukozy będą wyświetlane w raportach LibreView ?

Tak, w raporcie z rejestracji dobowej systemu LibreView rejestrowane są wszystkie skanowane odczyty stężenia glukozy.