Jak usunąć urządzenia z raportu?

W przypadku chęci ukrycia danych z urządzenia w raportach należy użyć przycisku Źródło danych podczas przeglądania raportów.
Spowoduje to wyświetlenie nazwy urządzenia głównego obok przycisku Ustawienia raportu. Należy odznaczyć ikonę oka (pokaż) w kolumnie Pokaż/ukryj w celu wykluczenia danych z tego urządzenia. Zawsze można ponownie wybrać ikonę oka i ponownie wygenerować raporty, aby uwzględnić to urządzenie.