W jaki sposób traktowane są nakładające się dane z wielu urządzeń?

Dane nakładające się traktowane są w różny sposób, w zależności od tego, które urządzenia firmy Abbott Diabetes Care są połączone:
Aplikacja i czytnik — w większości przypadków dane z aplikacji zostaną przedstawione zamiast danych z czytnika z wyjątkiem sytuacji,
gdy istnieje czytnik dla bardziej zaawansowanych sensorów.
Dwie aplikacje — zostaną przedstawione dane z aplikacji o wyższym priorytecie. Jeśli aplikacje mają taki sam priorytet,
zostaną wykorzystane dane z aplikacji zawierającej najnowsze dane. W przypadku tego samego znacznika czasu
wyższy priorytet otrzymuje aplikacja z większą ilością danych.
Dwa czytniki — zostaną przedstawione dane z czytnika o wyższym priorytecie; jeśli czytniki mają taki sam priorytet,
zostaną wykorzystane dane z czytnika zawierającego najnowsze dane. W przypadku tego samego znacznika czasu
wyższy priorytet otrzymuje czytnik z większą ilością danych.