W jaki sposób system LibreView łączy dane z wielu urządzeń?

Można wyświetlić jeden zestaw raportów z danymi z wielu urządzeń, w tym po zmianie jednego
smartfona na inny. Można wybrać, które urządzenia mają zostać uwzględnione w raporcie, jednak dane
z niektórych urządzeń nie mogą być połączone z innymi.