Czy pacjent może przestać udostępniać swoje dane lekarzowi ?

Tak, system LibreView pozwala kontrolować, kiedy i jak są udostępniane dane. Jeśli

pacjent chce może przestać udostępniać swoje dane określonej praktyce.