Jak mam przesłać dane dotyczące glukozy z czytnika ?

Po zainstalowaniu sterowników urządzeń LibreView możesz przesłać dane dotyczące glukozy do konta w systemie LibreView, podłączając czytnik do komputera za pomocą zgodnego kabla do przesyłania danych. Uwaga: jeśli pacjent korzysta z aplikacji FreeStyle LibreLink do monitorowania stężenia glukozy, dane są automatycznie przesyłane do systemu LibreView. Dowiedz się więcej na stronie https://pat.libreview.io/articles/upload-a-glucose-meter.