Dlaczego należy zarejestrować się w systemie LibreView?

System LibreView umożliwia tworzenie przejrzystych, zrozumiałych raportów glikemii oraz ich udostępnianie pracownikom ochrony zdrowia. System LibreView jest bezpłatny, a rejestracja i rozpoczęcie korzystania zajmują zaledwie kilka minut. Dane dotyczące stężenia glukozy są przechowywane w bezpieczny sposób. Jeśli

pacjent korzysta z aplikacji FreeStyle LibreLink dane przesyłane są automatycznie do systemu.