Czy aplikacja zastępuje czytnik FreeStyle Libre 2 ?

Tak. W aplikacji zastosowano tę samą technologię, jaka została wykorzystana w czytniku FreeStyle Libre 2 do odbierania i przetwarzania danych dotyczących glukozy.