Czy aplikacja jest zatwierdzona do używania przez dzieci lub kobiety w ciąży?

Wskazania do korzystania z aplikacji i systemu FreeStyle Libre 2 są takie same. Aplikacja jest wskazana i dopuszczona do stosowania u dzieci i młodzieży oraz u kobiet w ciąży.