Czy są dostępne inne aplikacje zatwierdzone do użycia z sensorami FreeStyle Libre 2?

Nie, tylko aplikacja FreeStyle LibreLink została przetestowana przez firmę Abbott Diabetes Care pod kątem zgodności z sensorami FreeStyle Libre 2. Aplikację FreeStyle LibreLink4 opracowano zgodnie z lokalnymi przepisami, w tym wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności aplikacji zgodnymi z jej zastosowaniem. Każdy produkt, który ma być zgodny z sensorami FreeStyle Libre 2, musi być także zgodny z tymi przepisami.

4. Korzystanie z aplikacji FreeStyle LibreLink może wymagać rejestracji w systemie LibreView.