Ile godzin danych może zostać uzupełnionych przez użytkownika, jeśli dojdzie do rozłączenia sensora i aplikacji?

Użytkownicy mogą wykonać skanowanie w dowolnym momencie, aby odzyskać dane z ostatnich 8 godzin.