Czy aplikacja ostrzega użytkowników, że na wykresach jest luka w zapisie danych?

Tak, aplikacja jednorazowo powiadamia użytkowników, gdy na wykresie pojawi się przerwa wynosząca więcej niż 2 godziny.