Jaki jest zasięg transmisji sensora w celu uzyskania odczytów stężenia glukozy w czasie rzeczywistym i/lub alarmów glukozy ?

Użytkownik musi znajdować się w odległości nie większej niż 6 metrów od sensora i w tej odległości nie mogą znajdować się żadne przeszkody.