Czym jest aplikacja LibreLinkUp i w jaki sposób współpracuje z aplikacją FreeStyle LibreLink?

LibreLinkUp to aplikacja towarzysząca aplikacji FreeStyle LibreLink i umożliwiająca automatyczne udostępnianie opiekunom odczytów stężenia glukozy w czasie rzeczywistym. Aby udostępniać i odbierać odczyty stężenia glukozy we krwi, zarówno użytkownik, jak i opiekun, muszą mieć połączenie z Internetem. Aby dodać połączenie LibreLinkUp za pośrednictwem aplikacji FreeStyle LibreLink, należy dotknąć pozycji

Udostępnij

w menu głównym i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.