Czy dane w LibreView są bezpieczne? W jaki sposób firma Abbott chroni dane pacjentów?

Firma Abbott postępuje zgodnie ze wszystkimi stosownymi przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych obowiązującymi w jurysdykcjach użytkowników. Należy przeczytać Umowę licencyjną użytkownika końcowego i Warunki korzystania dostępne w aplikacji lub na stronie freestylelibre.com, aby mieć pewność, że praktyki obsługi danych regulujące korzystanie z aplikacji i systemu LibreView są zgodne z oczekiwaniami użytkownika; w przeciwnym razie nie należy instalować aplikacji.