Które urządzenia współpracują z aplikacją FreeStyle LibreLink?

Aplikacja jest przeznaczona do współpracy z telefonami iPhone i Android spełniającymi następujące wymagania minimalne. Dodatkowe informacje można także znaleźć w przewodniku dotyczącym zgodności.

iOS:
• modele telefonu iPhone: iPhone 8 lub nowszy;
• system operacyjny: iOS 14.5 lub nowszy.
Android:
• system operacyjny: Android 8 lub nowszy;
• łączność NFC ( ang. Near-Field Communication ): telefon musi być wyposażony w funkcję łączności NFC i musi być ona włączona.