Czym jest system LibreView i jak współpracuje z aplikacją FreeStyle LibreLink?

LibreView to oparty na chmurze system kontroli cukrzycy. LibreView zapewnia bezpieczne repozytorium danych aplikacji FreeStyle LibreLink i umożliwia łatwe udostępnianie danych dotyczących glikemii pracownikom ochrony zdrowia lub innym osobom. Dane są automatycznie6 przesyłane do systemu LibreView, kiedy telefon jest podłączony do Internetu.

6. Aby było możliwe automatyczne przesyłanie danych o glikemii do systemu LibreView, użytkownik musi mieć połączenie z Internetem